rss
email
twitter
facebook

terça-feira, junho 02, 2009

Na praia


Áona Áona dê!
Ai minimini mai macarrona tuti fai
tuti fai ai ai
papagai ai ai
unicep cep cep
unicip cip cip
unissop sop sop
unissup sup sup!!


Boa semana queridos!! ;)

Facebook